Δερματόκολλα S011 

Ισχυρή δερματόκολλα πολυχλωροπρενίου με μεγάλο ανοιχτό χρόνο παραμονής,
αντοχή στην υγρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες.

Διατίθεται σε τρεις (3) συσκευασίες των  1, 5 και 15 κιλών.

pdf-icon Τεχνικές προδιαγραφές (TS)
pdf-icon Safety data (MSDS)
  

Τα Προϊόντα μας